Loading...

Bulut tabanlı geliştirme ile bulut avantajlarından en yüksek faydayı sağlayın.

Bulut tabanlı geliştirme birbirine esnek şekilde bağlı servislerin, farklı bulut servislerinde ve  farklı bulut platformlarında micro-servisler halinde tutularak, bulutun getirdiği esneklik, kolay genişleme ve felaket önleyici faydalardan maximum seviyede yararlanmak için kullanılan mimaridir.

Geleceğin Platformuna Hazırlanın

Günümüzün platform teknolojileri bulut bilişimde PaaS servisleri olarak karşılık buluyor. Artık bulut tabanlı geliştirilen uygulamalar, geleneksel işletim sistemi, veritabanı sistemi gibi platformlarda değil, container, platform olarak veri hizmetleri gibi daha küçük birbiri ile uyumlu çalışan fakat organik bağı çok olmayan sistemlere yerini bırakıyor.

İster altyapı teknolojileri olsun, ister geliştirme teknolojileri, bulut tabanlı geliştirilecek çözümler bulut bilişim faydalarını en üst seviyeye çıkarmak için yeni bir düşünce şekli ile microservisler olarak tasarlanmalıdırlar.

Bulut tabanlı geliştirme (Cloud Native) kavramı sık kullanılan bulut üzerinde geliştirme değil bulut servisleri ile geliştirmedir. Bir yazılım veya altyapı çözümünüzü bulut üzerinde geliştirmek veya orada host etmek bilinenin aksine bulut tabanlı çözüm değildir.

“Cloud Native” olarak geçen kavram, bulut servislerini iyi anlayarak, bulut hizmetlerinden faydalanma, çözümleri bulut hizmetleri ile kullanarak tasarlamaktır. Cloud Native çözümler yeni bir bakış açısı ile bulut servislerini etkin bir şekilde kullanarak ve ağırlıklı olarak PaaS dönüşümleri ve Microservis tasarınmları ile bulutun faydalarından tam anlamıyla yararlanmanızı sağlar.